.

 

Projecten

Een rapportage over het project waarbinnen 14 Oehoes werden voorzien van satellietzenders.

Hiernaast ziet u het rapport van 2011.

 

Het onderzoek werd uitgevoerd voor de Oehoewerkgroep Nederland.

 

U kunt klikken op het rapport voor een pdf-versie.

Hiernaast een voorbeeld van een fotoboek over de flora en fauna rondom een boerderij.

Ook voor u kunnen we dit verwezenlijken.

 

Klik op de foto voor een pdf-bestand.

 Voor ARK Natuurontwikkeling heeft Wassink Natuurprojecten een rapport geschreven waarin de populatieontwikkeling van oehoes in West-Duitsland en Nederland in beeld wordt gebracht.

Voor SBO SAM (basisschool voor special onderwijs) in Doetinchem is een powerpoint gemaakt over de vogels die je kunt tegenkomen in het park Overstege achter de school

De Oehoe  in beeld’  is een informatieboekje voor terreineigenaren en oehoeonderzoekers. Het  brengt in beeld waar Oehoes  kunnen broeden en welke beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden om  deze uilensoort  een duurzame toekomst te bieden . Dit in harmonie met bedrijvigheid in met name groeves en zandafgravinggebieden.

 

Hiernaast is ook een powerpoint van het boekje te vinden.