Inventarisatie

Gebiedsinventarisaties geven een goed beeld van de waarden en kwaliteiten van (natuur) gebieden. Bureau Wassink is gespecialiseerd in onderzoek aan vogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren. Daar waar kennis tekort schiet wordt samengewerkt met andere bureaus.

Ook kleine opdrachten van particulieren zien wij graag tegemoet. Te denken valt aan een inventarisatie van erfvogels rondom uw boerderij. De resultaten kunnen bijvoorbeeld in een fotoboek gepubliceerd worden.

Verder kan er in opdracht van landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden faunistisch onderzoek worden uitgevoerd. De resultaten worden gepubliceerd in een rapportage, welke wordt voorzien van eigen fotomateriaal.

 

Soortgericht onderzoek

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van bepaalde dier– of vogelsoorten kunnen soortgerichte monitoringsprojecten worden opgezet. Door meerdere jaren op dezelfde wijze monitoringsroutes te volgen, kan een beeld worden verkregen over de voor– of achteruitgang van specifieke soorten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurtoetsen

Natuurtoetsen zijn een verplichting wanneer u grotere activiteiten plant die ingrijpen in de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan nieuwbouw, afbreken van boerderijen en aanleg van industrieterreinen.

Maar ook bij kleine activiteiten in de ruimtelijke ordening kunt u al te maken krijgen met de natuurwetgeving. Voorbeelden zijn het afbreken van een schuurtje waar Steenuilen huizen, achterstallig onderhoud en regulier beheer.

Middels een Quick scan kunnen de risico’s en invloeden van een project in kaart worden gebracht. In deze natuurtoets kunnen maatregelen worden aanbevolen die compenserend zijn voor de invloed van uw project op bepaalde soorten. Door u te houden aan deze maatregelen, is een ontheffing artikel 75 van de Flora– en Faunawet vaak  niet nodig.

Voor de zwaardere natuurtoetsen zoeken wij contact met andere bureaus die ook specialisten op het gebied van flora en insecten in huis hebben.

 

Fotoboek boerenerf

 

Bij de projecten vindt u een voorbeeld van  hoe we een inventarisatie van flora en fauna rondom een boeren erf  beeldend hebben weergegeven in de vorm van een fotoboek.

U kunt ook hieronder klikken op de link voor het downloaden van het fotoboek.

 

Download fotoboek  boeren erf

 

Website bouwen

Wilt u ook een website zoals deze, of de site van www.oehoewerkgroepnederland.nl   ?

Wij kunnen ook dit voor u in orde maken. Wij regelen alles van aanvragen serverruimte bij webreus.nl t/m het bouwen en onderhouden van uw site. Binnen  een uur na uw aanvraag kan de homepage van uw site al online staan (daarna kunnen de overige pagina’s ingevuld worden)!

 

Ontheffing tijdelijke natuur

Wilt u flora en fauna tijdelijk de ruimte bieden op uw terrein zonder later in de problemen te komen wanneer er zich bijzondere planten of dieren gaan vestigen? Vraag dan een ontheffing Tijdelijke Natuur aan. Deze ontheffing levert u veel voordelen op. Om van die voordelen te genieten, moet u wel eerst een aantal stappen zetten. Een voorwaarde is dat u het terrein van te voren laat inventariseren door een ecologisch adviesbureau. Wij kunnen dit voor u verzorgen (ook de aanvraag). U hoeft dan niet meer bang te zijn dat u uw plannen later niet meer kunt uitvoeren omdat er zeldzame planten of dieren komen.

 

Lees er meer over op:

 

http://www.tijdelijkenatuur.nl/doe-mee/als-grondeigenaar/

Als vrijwilligers van de Oehoewerkgroep Nederland houden we Oehoes in Nederland en de Duitse grensstreek nauwlettend in de gaten.

De jonge Oehoes worden ook zoveel mogelijk geringd.

 

Diensten